De belangrijkste activiteiten


De Stichting Steunfonds Insolventie is op 31 augustus 2017 opgericht.


Eén van de eerste stappen is het aanvragen van een zogenaamde ANBI status geweest.

De Inspectie van de belastingdienst heeft op 15 juni te kennen gegeven de Stichting per 31 augustus 2018 aan te merken als een Algemeen nut beogende Instelling.

Daarna zal een beperkte wervingscampagne gestart worden. Bovendien zal onder meer met de aangewezen organisatie een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten.


Zie voor meer uitgebreide informatie het Meerjarig Beleidsplan