Doelstelling

en beleid


De statuten van de stichting bepalen dat deze "zich uitsluitend ten doel stelt ondersteuning te bieden aan natuurlijke personen, die op enigerlei wijze een plan hebben om hun financiële situatie langdurig op orde te krijgen."

Via onderstaande link treft u de volledige statuten aan.