Financiële verantwoording


De Stichting Steunfonds Insolventie is op 31 augustus 2017 opgericht. De Stichting moet binnen zes maanden na het boekjaar verantwoording afleggen.

Het jaar 2017 is het eerste boekjaar van de Stichting.

Per 28 juni is de eerste financiële verantwoording beschikbaar.


Fianciële verantwoording 2016-2017.pdf