Bestuursleden

Conform de statuten ontvangen de bestuursleden geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Wel ontvangen zij een vergoeding voor gemaakte kosten, die redelijkerwijs voor rekening van de stichting behoren te komen.

VoorzitterVoorzitter

drs. J. Zuurmond


Secretaris

mr. M.C. Berghuijs

Penningmeester

V.J. Vos (MSW)