Een aanvraag indienen.

Als U een aanvraag wilt indienen dan moet u zich wenden tot de aangewezen organisaties.

De Stichting Steunfonds Insolventie heeft deze organisaties aangewezen, die hoge kwaliteit leveren, zich nauwkeurig houden aan de privacyvoorschriften en alle relevante en actuele juridische kennis in huis hebben.

De stichting vindt het van belang om zo zorgvuldig mogelijk met uw aanvraag om te gaan.

De aangewezen organisaties zullen uw aanvraag beoordelen.

Daarna maken zij samen met u een plan, dat onder strikte privacy-voorwaarden extern wordt getoetst.

Als het plan de toets doorstaat, dan kan het worden ingediend bij het bestuur, dat dan snel een beslissing neemt, waartegen u overigens geen bezwaar kunt indienen.

Als het plan wordt goedgekeurd, dan zal de aangewezen organisatie met u het plan gaan uitvoeren.